POZYSKAJ ŚRODKI NA DZIAŁANIA LOKALNE!

Rusza nabór zgłoszeń inicjatyw lokalnych.

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń inicjatyw lokalnych, które sfinansujemy w ramach projektu “Powietrze i klimat = dobro wspólne”.

Chcemy umożliwić realizację pomysłów, które przyczynią się do zachowania czystego powietrza, ograniczenia śladu węglowego lub które będą miały długotrwały wpływ na zmianę wzorców zachowań i promowanie przyjaznych środowisku rozwiązań wśród danej społeczności.

Finansowanie wysokości do 3000 zł dotyczy realizacji jednego z 3 typów działań:

a) przeprowadzenia i promocji zmian w infrastrukturze miejsc ważnych dla społeczności lokalnej (np. ustawienie stojaka na rowery, zainstalowanie miernika jakości powietrza, zasadzenie łąki/drzew, zainstalowanie zbiornika na deszczówkę i in.)

b) wydarzenia edukacyjnego: organizacji wśród danej społeczności (dom kultury/parafia/szkoła i in) spotkań z ekspertami dotyczącymi jakości powietrza i/lub zmian klimatycznych (np. zaproszenie gościa specjalnego z Polskiego Alarmu Smogowego, który na spotkaniu po Mszy św. opowie o wpływie smogu na nasze zdrowie)

c) wydarzenia mobilizującego: bezpośredniej dystrybucji materiałów wskazujących konkretne
działania, jakie członkowie społeczności mogą podjąć, by poprawić jakość powietrza w swojej okolicy i zmniejszyć swój ślad węglowy (np. zorganizowanie punktu informacyjnego z materiałami dotyczącymi jak efektywnie i czysto ogrzewać dom/mieszkanie)

Szczegółowe informacje:

Termin realizacji: do 31.12.2022

Kwota wsparcia: do 3.000 PLN (nie ma możliwości współfinanoswania – tj. całość projektu musi zostać pokryta z ww. środków)

Sposób finansowania: ŚRKŚ pokrywa bezpośrednio koszty realizacji działania – nie wypłacamy środków i nie rozliczamy zakupu, tylko po akceptacji pomysłu i uzgodnieniu szczegółów bezpośrednio opłacamy wybrane produkty lub usługi.

Miejsce realizacji: miejsce ważne dla lokalnej społeczności – szkoła, parafia, miejski dom kultury etc.

Rozpatrywanie zgłoszeń: nie ma formuły konkursowej – aby projekt został zaakceptowany musi spełniać wymagania, tj. dotyczyć jednego z 3 ww. obszarów działań, a jego rezultatem będzie upowszechnienie zrównoważonego wzoru zachowań, zwiększenie wiedzy lub wprowadzenie rozwiązań infrastrukturalnych wpływających na jakość powietrza, zmniejszenie śladu węglowego i promowanie przyjaznych środowisku rozwiązań wśród lokalnej społeczności. W związku z ograniczonym budżetem zaakceptowane projekty będą realizowane według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania środków.
Zgłoszenia będą rejsetrowane poprzez wypełnienie formularza i po pozytywnej weryfikacji odpowiedzi będą kolejno akceptowane i dalej konsultowane w celu realizacji. Wypełniając ankietę należy przedstawić swój pomysł, krótko opisać sposób realizacji oraz jak jego przeprowadzenie przyczyni się dla lokalnej społeczności.

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ – wypełnij, by ubiegać się o finansowanie.

Projekt “Powietrze i klimat = dobro wspólne” realizowany jest w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, realizowanego z funduszy EOG.