Polityka prywatności

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska – ŚRKŚ. Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (Laudato si’ Movement, dawniej Global Catholic Climate Movement) to międzynarodowa sieć łącząca zaangażowanych katolików, oraz katolickie organizacje, ruchy i stowarzyszenia, łączące troskę o środowisko i troskę o najuboższych.

ŚRKŚ będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i dostarczania Ci informacji o działaniach ŚRKŚ na rzecz ochrony środowiska i najuboższych oraz o sposobach, w jakie możesz zaangażować się lub wspierać działania ŚRKŚ.

W celu wskazanym powyżej Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez ŚRKŚ poza granice Polski, w tym do Stanów Zjednoczonych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu w którym cofniesz swoją zgodę – kontaktując się nami w tym celu pod adresem gccm.polska@livelaudatosi.org lub hello@catholicclimatemovement.global – lub przez okresy ograniczone przepisami prawa.

Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na stronie Laudato si’ movement.