Niedziela św. Franciszka

“Laudato si’, mi’ Signore —Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona”

– Laudato si’ 1

Niedziela św. Franciszka jest corocznym świętem chrześcijańskiej ekologii, podczas którego skupiamy się na wezwaniu do troski o Boże stworzenie.

Mamy nadzieję, że dzień ten, będący zwieńczeniem ekumenicznego Czasu dla Stworzenia – gorąco wspieranego przez Ojca Świętego miesiąca modlitw i działań na rzecz naszego wspólnego domu – stanie się nową
rokroczną tradycją, na stałe wpisującą się w krajobraz polskiego Kościoła
i społeczeństwa. Ideą obchodów Niedzieli Św. Franciszka, które będą odbywać się
w pierwszą niedzielę po 4 października (tj. dniu liturgicznego wspomnienia Św.
Franciszka z Asyżu), jest zwrócenie uwagi Polaków na palące problemy ekologiczne i
społeczne współczesnego świata, w istotny sposób dotykające naszego życia i zdrowia, a
także zachęcenie do podjęcia kroków w kierunku „ekologicznego nawrócenia”, do
którego wzywał św. Jan Paweł II.

Niedziela św. Franciszka odbyła się już w Polsce czterokrotnie, a w ostatnich dwóch latach została objęta patronatem Konferencji Episkopatu Polski. We wspólnym świętowaniu oraz działaniu wzięły już udział dziesiątki parafii i wspólnot.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej jak włączyć się w nadchodzącą Niedzielę św. Franciszka – dołącz do naszego newslettera.