Zielone parafie

Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym.

– Laudato si’ 219

Zielone Parafie to program mający na celu wspólnotowe zatroszczenie się o dar Bożego stworzenia oraz wdrażanie przyjaznych ludziom i środowisku rozwiązań w parafiach w całej Polsce. To konkretna odpowiedź nas, ludzi wierzących na wezwanie św. Jana Pawła II i papieża Franciszka do ekologicznego nawrócenia.

Chcemy odpowiedzieć na apel Ojca Świętego i jako chrześcijanie wysłać światu silny sygnał naszego realnego zaangażowania. Dlatego program Zielonych Parafii zakłada konkretne działania w sferze duchowej, edukacyjnej i praktycznej:

Rozwijanie zakorzenionej w wierze oraz nauczaniu Kościoła wrażliwości i troski o nasz świat

Zwiększenie świadomości kryzysu ekologicznego

Wdrożenie przyjaznych środowisku rozwiązań przekładających się na realną zmianę

Włączając się w program Zielonych parafii dołożysz swoją „cegiełkę” do dzieła ochrony stworzenia. Dasz przykład parafianom, sąsiadom i większym społecznościom, pokażesz, że zmiana jest możliwa, a przeprowadzając pięć działań uzyskasz dla swojej parafii certyfikat Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. Dalsze zaangażowanie przyniesie jeszcze więcej możliwości!

Ty i Twoja parafia możesie się stać częścią tej zmiany!

Wejdź na sronę zieloneparafie.pl, wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do programu.