Rodzinny zjazd Animatorów Laudato Si’

Piękny Rogalin ugościł nasz Ruch

Podpoznański Rogalin słynie z najstarszych polskich dębów, zespołu pałacowo-
parkowego, galerii malarstwa i kościoła z mauzoleum rodu Raczyńskich, ale także z wyjątkowo cennej przyrody, chronionej jako Rogaliński Park Krajobrazowy oraz 2
obszary Natura 2000 (siedliskowy i ptasi). Kilkunastu animatorów Laudato Si i ich
rodziny spotkały się tam 5-7 kwietnia 2024 roku.

Ważnymi punktami programu zjazdu były m.in. wspólne rozmowy, modlitwa połączona z medytacją, ale także wędrowanie Drogą Miłości, która prowadzi z Radzewic do kościoła w Rogalinie. Jest to pierwszy z przyrodniczych szlaków pielgrzymkowych Rogalińskie Drogi, nazwanych od 9 owoców Ducha Świętego: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5, 22-23).

Szlaki te w powstały w 2021 roku w ramach projektu dofinansowanego przez Caritas Laudato Si, więc rozważanie różnych fragmentów tej encykliki należy do
proponowanych zadań duchowych. Dla poszczególnych szlaków powstały także
ciekawe broszury przyrodnicze przygotowane przez botaników, zoologów i hydrologa. Są one bezpłatnie dostępne na stronie https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/, by podczas wspólnych pielgrzymek lub wycieczek rodzice i nauczyciele mogli opowiedzieć dzieciom coś ciekawego, ucząc je szacunku dla przyrody i historii.

Przy okazji zjazdu część animatorów wzięła także udział w Warsztatach Drzewo Życia, czyli terenowych szkoleniach dla miłośników przyrody, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i nauczyć się prowadzić wycieczki przyrodniczo-artystyczne o ogromnym znaczeniu drzew dla naszego zdrowia i środowiska. Szkolenia te składają się z 5 wycieczek przyrodniczych z różnymi ekspertami i odbywają się w Rogalinie oraz w Kórniku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, dzięki dofinansowaniu od fundacji Zakłady Kórnickie i współpracy z Instytutem Dendrologii PAN.

Uczestnicy skorzystali także z dodatkowych atrakcji: zwiedzania arboretum i zamku w Kórniku, rogalińskiego pałacu, galerii malarstwa, parku i kościoła z mauzoleum lub „domu wodorowego” firmy Virtud. Zarówno animatorzy jak i eksperci prowadzący wycieczki terenowe dobrze wspominali ten wspólnie spędzony czas.

Mam więc nadzieję, że zainteresowanym uda się przyjechać do Rogalina na kolejne Warsztaty Drzewo Życia lub – być może – na kolejny rodzinny zjazd w tej pięknej okolicy.

Kontakt: tilia.rogalin@gmail.com.
Sylwia Ufnalska
(koordynatorka projektów „Rogalińskie Drogi” oraz „Drzewo Życia”, animatorka LS)

Kurs Animatorów Laudato si'
Kurs Animatorów Laudato si'
Kurs Animatorów Laudato si'
Kurs Animatorów Laudato si'