CZEGO CHCESZ OD NAS PANIE ZA TWE HOJNE DARY?

Parafie w całej Polsce tworzą Księgę Wdzięczności podczas Mszy Św. dożynkowej.

Sierpień to miesiąc, w którym wyrażamy wdzięczność Bogu za dar przyrody, plony ziemi, pożywienie i bezpieczną pracę rolników. W tym szczególnym czasie w ramach inicjatywy „Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary?” programu Zielone Parafie objętego patronatem Konferencji Episkopatu Polski pragniemy zaprosić wspólnoty parafialne do wyrażenia wdzięczności Bogu poprzez przypomnienie i kultywowanie pięknej tradycji modlitwy przy posiłkach. Zachęcamy osoby indywidualne oraz parafie do dołączania.
Błogosławieństwo stołu

Sięgająca początków chrześcijaństwa tradycja modlitwy przy posiłku jest wspaniałym sposobem, by uzmysłowić sobie prawdziwą wartość tego, co leży przed nami na stole i dziękować Bogu za dar Stworzenia, który podtrzymuje nas przy życiu. W świecie, w którym tak wiele narodów cierpi z powodu niedożywienia i głodu, kiedy równocześnie bogate społeczeństwa marnują ponad ⅓ produkowanej żywności, chcemy z pokorą i szacunkiem spojrzeć na dary, które otrzymujemy od Pana, Dawcy wszelkiego życia.

“Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary?”

Symbolicznym wyrazem naszej wdzięczności jest zaproszenie wspólnot parafialnych do włączenia się w tworzenie ogólnopolskiej Księgi Wdzięczności. W myśl słów Papieża Franciszka: “Ta chwila błogosławieństwa, choć bardzo krótka, przypomina nam o naszej zależności od Boga, umacnia nasze poczucie wdzięczności za dary stworzenia, wyrażając uznanie dla tych, którzy swoją pracą zapewniają te dobra, oraz ugruntowuje solidarność z najbardziej potrzebującymi”, chcemy na Mszach Świętych dożynkowych wspólnie modlić się i dziękować Panu Bogu za hojność Jego darów.

Odbierz materiały i twórz z nami parafialną Księgę Wdzięczności

Każda parafia, która chciałaby włączyć się w akcję, otrzyma specjalne karty modlitewne z tradycyjnymi tekstami modlitw przed i po posiłku oraz miejscem na wyrażenie osobistej wdzięczności Bogu. Zachęcamy, by rozdać karty modlitewne wiernym w czasie parafialnej Mszy Św. dożynkowej.
Karty wypełnione przez wiernych to inspiracja do utworzenia parafialnej Księgi Wdzięczności, jak również ogólnopolskiej – która zostanie opublikowana na stronie programu Zielone Parafie.

Aby otrzymać pakiet materiałów – plakat akcji oraz karty modlitewne, wystarczy zgłosić taką chęć poprzez wiadomość email na adres: lsm.polska@livelaudatosi.org, podając dane do wysyłki. Zgłoszenia można wysyłać do 21 sierpnia 2022. Więcej informacji oraz materiały w formie cyfrowej na stronie zieloneparafie.pl
______
Program Zielone Parafie – jako chrześcijanie jesteśmy w sposób szczególny wezwani, by chronić nasz wspólny dom – Ziemię. Chcemy realizować ten apel w swoim najbliższym otoczeniu, we wspólnotach parafialnych. W tej chwili program Zielone Parafie zrzesza ponad 100 wspólnot w całej Polsce i jest objęty patronatem Konferencji Episkopatu Polski.